Mesleki Eğitimler

  • Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler

Mesleki Eğitimler gerek iş sağlığı ve güvenliği açışından, gerek iş bilinci açısından oldukça önem arz etmektedir.

13.07.2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği, mesleki eğitimi olmayan kişilerin bu işyerlerinde çalıştırılması yasaklanmıştır.

Mesleki eğitim o alanda çalışacak kişinin iş ehliyeti demektir, yıllarca aynı işi yapmış olmaları, alanında ustalaşmaları mesleki eğitim almadan çalıştırılması anlamına gelmez.

İş kazası olması durumunda işverenden istenecek belgelerin başında yine Mesleki eğitim sertifikası gelmektedir.

EĞİTİM MODÜLLERİNDEN BAZILARI

HİJYEN EĞİTİMİ

ELEKTRİK–ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MAKİNA TEKNOLOJİSİ

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

EĞİTİM PLANLAMASI

Aktüel eğitim hizmetleri Milli eğitim bakanlığı ile ortak protokol yaparak eğitimleri vermektedir.

Eğitimlerimiz bakanlık sistemine tanımlı eğitmenler tarafından verilmektedir.

Eğitimler firmanın uygun ortamlar sağlaması durumun da yerinde verilebilir.

Eğitimler esnasında konuyla ilgili dokümanlar ve ekipmanlar katılımcılara sağlanmaktadır.

Sertifika : eğitimler sonunda başarılı olan katılımcılara milli eğitim bakanlığı onaylı belge verilmektedir.

Bu Web Sitesi YeniÇözüm E-Ticaret YeniSoft ile geliştirilmiştir.