• İlkyardım Eğitici Eğitimi, akşam kurs kayıtlarımız başlamıştır.

Yönetici Asistanı Eğitimi

İş Dünyası Yönetici Asistanı Eğitimi

Günümüzde “yönetici asistanlığı” bilimsel temele dayanan profesyonel bir meslektir. Yönetici asistanlığı saygın, etkin ve yönetim ile iç içe bir meslek dalı haline gelmiş ve yönetimin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur.
Sürekli gelişen dünyada yönetici için hızlı karar almak çok önemlidir. Bu süreçte yönetici asistanı, yöneticisinin iş ve özel hayatını iyi planlayarak, yöneticinin kafasını rahatlatan, gerektiğinde onun yerine düşünen kişidir. Yöneticiler kendi dilinden ve halinden anlayan asistanlar istemektedirler.

Programın amacı;
Yönetici Asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri katılımcılarla paylaşmak,
Yönetici asistanlarına, yöneticilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak kavramalarını, işlerini organize etmelerini ve yönetmelerini sağlayacak becerileri kazandırmaktır.

1- Yönetici Asistanı Kimdir? Neler Yapar?
Yönetici asistanı kimdir?
Başarıda beceri ve tutumun önemi

Mesleğin gerektirdiği özellikler

  • Genel bilgi ve beceriler
  • Genel tutum ve davranışlar

Yönetici asistanı neler yapar?

Yöneticimizin gözünde değerimizi arttıracak özellikler
İyi bir yönetici asistanı olmak için ipuçları
Delegasyon
İşimizle dikkat çekmek
Yöneticilerin şikayetçi olduğu konular
Yönetici ile iletişim kurmak ve geliştirmek

2- Temel Görevler

Büro yönetimi ile ilgili temel görevler
İş programı yapmak
Yazışma – Evrak – Dosyalama – Arşiv
İletişim
Telefon trafiği
Toplantı organizasyonu
Seyahat organizasyonu
Randevu düzenleme – Ziyaretçi – İkram – Protokol

3- Mesleki Gelişim

Kişisel İmaj
İletişim
Zaman Yönetimi
Stres
Katılımcı profili; Her düzeydeki yönetici asistanı

Eğitimin Süresi; 2 gün

Scroll To Top