Güncelleme ilk yardım eğitimi

  • Güncelleme ilk yardım eğitimi

Güncelleme ilk yardım eğitimi

Daha önceden sertifikalı temel ilkyardım eğitimi almış sınavdan başarılı olup ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimliği almaya hak kazanan katılımcılar almış oldukları tarihten itibaren 3 Yıl süre üzerinden geçtikten sonra tekrar bir günlük güncelleme ilkyardım eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitim sonunda Güncellenen bilgiler ve belgeler tekrar 3 Yıl süreli geçerli olur.

NOT: Güncelleme eğitimi alacak olan katılımcılar eğitim başvurusu yaparken ilkyardım sertifikasının aslını ve ilkyardımcı kimliğinin aslını kayıt esnasında yanların da bulundurması gereklidir.

Bu Web Sitesi YeniÇözüm E-Ticaret YeniSoft ile geliştirilmiştir.